Přehled soutěží 1. stupně 2016/2017

Český jazyk:

  • Pražské poetické setkání - recitace (2. - 5. ročník)
  • Literární soutěž (4. - 5. ročník)
  • Den s médii (5. ročník)

Matematika:

  • Matematická olympiáda (5. ročník)
  • Pythagoriáda (5. ročník)
  • Pangea (4. a 5. ročník)
  • Matematický klokan (2. - 5. ročník)
  • Uvažuj logicky (4. a 5. ročník)

Tělesná výchova

Hudební výchova:

  • zpěv

Informační technologie:

  • IT gram (5. ročník)

První pomoc

Keramická soutěž