Představení z dramatické výchovy 2022

V červnu 2022 proběhla přehlídka ukázek lekcí v dramatické výchově ve 3. a 4. třídách.

Cílem dramatické výchovy je komplexní rozvoj osobnosti dítěte prostředky, které dramatická výchova nabízí - přednes, pohyb, spolupráce. Jde o zážitkové hodiny, kdy samy děti propojí své zkušenosti s různými příběhy s možností vlastní kreativity, učíme se pokládat si otázky, tvořit si názor, argumentovat. Nedílnou součástí je i zodpovědnost dětí za celý projekt. Program a účast na přehlídce si děti zvolily samy.

V příloze sestřih z přehlídky dramatické výchovy na konci června minulý školní rok.