Polytechnické vzdělávání žáků 2. stupně

Na začátku školního roku 2023/2024 nám SPŠS Betlémská nabídla možnost využití jejich polytechnických hnízd. Polytechnická hnízda cca 1x za měsíc navštěvovali žáci druhého stupně všech ročníků mimo 7. tříd, které mají polytechnickou výchovu na SPŠ dopravní v Motole.

Samotná účast byla rozdělená na dvě skupiny. První skupina se věnovala mechanice a druhá skupina robotice.

Při robotice žáci ve skupinách skládali třeba auto nebo draka pomocí stavebnice Vex IQ a následně robota pomocí digitálních technologií rozpohybovali. Na konci výuky tak mohli uspořádat závody jednotlivých výtvorů.

Při mechanice se seznamovali se základními potřebami v dílně a vyrobili si nějaký výrobek, který si mohli odnést domů. Před Vánoci žáci 6. A získali kovovou hvězdu jako ozdobu na stromek, jindy vytvářeli své vlastní vojenské identifikační známky či malý magnetický držák na klíče.

Po skončení výuky nám byla nabídnuta možnost prohlédnout si samotnou školu, její odborné učebny včetně učebny 3D tisku a nechat se třeba inspirovat pro naši školu.