Pohybově intuitivní program

Ve školní družině proběhl 22. 6. 2022 pro první třídy pohybově intuitivní program plný tance, cvičení, smíchu a radosti.