Partnerská škola - představení

Partnerschule Gymnasium Einsiedel Chemnitz

Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 arbeiten wir partnerschaftlich mit dem Gymnasium Einsiedel in Chemnitz (www.gymnasiumeinsiedel.de) zusammen. In Sachsen besuchen die Schülerinnen und Schüler die Grundschule nur vier Jahre. Danach wechseln sie auf die Oberschule oder das Gymnasium.

Das Gymnasium Einsiedel ist ein achtjähriges Gymnasium und wurde im Jahre 1992 als eine behindertenintegrierte Schule eröffnet. In der Schule lernen behinderte und nichtbehinderte Schüler zusammen.
Das Leitbild lautet: Lernen - Erforschen - Gestalten - Wachsen
Das Gymnasium bietet folgende Fremdsprachen an: Englisch lernen alle Schüler als erste Fremdsprache, als zweite Fremdsprache können sie Französisch, Russisch oder Latein wählen. Ab der 8. Klasse besteht die Möglichkeit Spanisch zu lernen.

Ein Team von sechs Lehrerinnen und Lehrern auf tschechischer und deutscher Seite organisiert die Zusammenarbeit im Schulalltag. 20 deutsche und 20 tschechische Schülerinnen und Schüler unserer beiden Schulen stehen in regelmäßigem Kontakt. Sie tauschen Briefe, Postkarten oder E-Mails aus. Die Kommunikation erfolgt dabei auch in englischer Sprache. Gemeinsam versuchen wir eine „Lesebrücke“ zwischen unseren beiden Schulen zu bauen, indem die Schüler fremdsprachige Literatur lesen und dadurch eine symbolische Brücke entsteht.

Von beiden Schulen wurde ein interaktives Quiz mit Fragen zu Prag bzw. Chemnitz gestaltet.

In gemeinsamen Videokonferenzen tauschen sich die Schülerinnen und Schüler über das Geschehen in den Arbeitsgemeinschaften aus oder diskutieren über aktuelle Themen, z.B. „Wie hat mich die Coronazeit verändert?“. Ziel ist dabei auch die Anwendung der Kenntnisse aus dem Bereich der IT, indem Dokumente kooperativ gestaltet werden.

Während einer Videokonferenz haben uns unsere deutschen Freunde ein Brennstoffzellenmodellauto vorgestellt, welches sie selbst gebastelt haben.

Schulpartnerschaft lebt auch von der persönlichen Begegnung.

Das erste Treffen der Schülerinnen und Schüler findet am 30.9. 2021 in Dresden statt. 
Im Rahmen der Vorbereitung haben unsere Lehrer von den deutschen Lehrerkollegen eine nette Einladung bekommen, das Gymnasium Einsiedel zu besuchen.  Wir würden uns freuen, unsere Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler nächstes Jahr in Prag begrüßen zu dürfen.

Wir hoffen, dass wir die Zusammenarbeit unserer Schulen zukünftig in den schulischen Alltag möglichst vieler Klassen in mehreren Fächern integrieren können. Wir haben vor, Kunst- oder Musikprojekte zu entwickeln und würden gerne unseren deutschen Freunden Grundlagen der tschechischen Sprache beibringen.

 

Partnerská škola Gymnasium Einsiedel Chemnitz

Od začátku školního roku 2020/21 je naší partnerskou školou Gymnasium Einsiedel z německého Chemnitzu (www.gymnasiumeinsiedel.de). V Sasku žáci navštěvují základní školu pouze čtyři roky a poté mohou přejít na tzv. „Oberschule“, která odpovídá našemu 2. stupni základní školy, nebo na gymnázium.

Gymnázium Einsiedel je osmileté gymnázium, které bylo otevřeno v roce 1992 jako škola, ve které jsou úspěšně integrováni zdravotně postižení žáci. Ve škole se žáci se zdravotním postižením a bez postižení učí společně.
Hlavní mottem školy je: Učit se - Prozkoumat - Vytvořit – Růst
Jako první cizí jazyk se žáci učí angličtinu a jako druhý cizí jazyk si mohou vybrat mezi latinou, francouzštinou a ruštinou. Ve vyšších ročnících mají žáci možnost se učit také španělštinu.

Tým šesti učitelů na české a německé straně organizuje spolupráci obou škol.
20 německých a 20 českých žáků si pravidelně vyměňuje dopisy, přání a emaily. Komunikace probíhá také v angličtině. Společně se pokusíme vybudovat "čtenářský most" mezi našimi dvěma školami tím, že žáci budou číst cizojazyčnou literaturu a vytvoří tak symbolický most.

Kamarádi z Německa pro nás vytvořili interaktivní kvíz s otázkami o Chemnitzu a my jsme pro ně na oplátku připravili kvíz o Praze.

Na společných videokonferencích si žáci vyměňují nápady o tom, co dělají v zájmových kroužcích nebo diskutují o aktuálních tématech, například o tom, jak je změnila doba koronaviru.
Během jedné z videokonferencí nám žáci partnerské školy představili ekologický model auta s palivovými články, který sami sestavili.

Cílem projektů je také uplatnit znalosti z oblasti informačních technologií tím, že dokumenty vytváříme ve skupinách.

Partnerství obou škol chceme rozvinout i na osobních setkáních. Proto plánujeme na 30.9. 2021 seznamovací pobyt žáků v Drážďanech.

V rámci přípravy dostali naši učitelé pozvání do Chemnitzu, kde měli možnost poznat prostředí partnerské školy.
Doufáme, že v dalším školním roce budeme moci učitele i žáky partnerské školy přivítat také v Praze.
V budoucnu plánujeme další společné aktivity v oblasti cizích jazyků, hudby či výtvarné výchovy a také bychom naše kamarády chtěli naučit základům češtiny.

Chceš se zapojit do výměnného programu, zlepšit se v angličtině nebo němčině a získat nové kamarády?

Bližší informace ti poskytne Ing. Jana Novotná, novotna.jana@zsdrtinova.cz