Parlamentní aktivizační sympozium

V úterý 15. října 2019 jsme se se školním parlamentem vydali na menší výlet na Petřín, kde jsme strávili tři vyučovací hodiny. Ale rozhodně jsme se nenudili! Je nezbytné, abychom jsme se navzájem poznali, a tak jsme si zahráli několik seznamovacích her. Probrali jsme i návrhy pro zlepšení chodu i vzhledu školy. Myslíme si, že tato akce dala hodně nám i celé škole. Rádi si ji zopakujeme. Na závěr bychom chěli za celý parlament poděkovat paní učitelkám Ivaně Tulingerová a Ireně Martiškové. Děkujeme! 

Hocková, Rubešová - 9. A
Benedikt, Dvořáček - 9. B