Ozdravný zájezd do Itálie - Gargáno 2011

V termínu 27. 5. - 5. 6. 2011 se zúčastnila 5. A a část žáků ze 4. A ozdravného pobytu v Itálii - Gargánu. Děti si užily koupání, soutěžení i výletu lodí do mořských jeskyní. Všichni se vrátili domů plni dojmů. Pochvala všem žákům za jejich kázeň.

Mgr. Monika Buňátová