Oslava výročí školy 9. A

Žáci devátých ročníků u příležitosti 95. výročí otevření naší školy seznámili ostatní třídy s její historií a osobnostmi. Navštívili postupně všechny třídy a během jedné vyučovácí hodiny jim přednesli prezentaci, společně vyluštili křížovku na téma školy a vyřešili připravený pracovní list. 

Odpoledně pro návštěvníky oslav zorganizovali za pomoci třídních učitelů komentované prohlídky školy, které měly velký úspěch.