Oslava 100. výročí vzniku ČSR

Milá Česká republiko,

k Tvému 100. výročí vzniku Ti přejeme především mír a žádné spory s ostatními zeměmi.
Přejeme Ti, aby Tvoji občané byli zdraví, usměvaví, pracovití a aby se o Tebe co nejlépe starali.
Přejeme Ti, aby lidé, kteří Ti vládnou, byli rozumní a poctiví.
Přejeme Ti sady plné ovoce, krásné a čisté lesy, potoky a řeky plné ryb a nádherně kvetoucí louky a zahrady.
Jsi ta nejlepší země, kterou známe, a věříme, že se budeš dále jenom zlepšovat.

Vše nejlepší!

Děti z Drtinky