Olympiáda z dějepisu

18. listopadu 2015 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z dějepisu, letos na téma - „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků z 8. a  9. ročníků a do obvodního kola postupují první dva úspěšní řešitelé, z třetího místa jen v roli případného náhradníka.

  1. Plos Petr, 9. A, 67 bodů                              

  2. Ferenczy Marek, 9. A, 66 bodů

     Náhradník: 

     3. Krajčovičová Eliška, 8. B, 64 bodů                              

         Matonohová Marie, 8. A, 64 bodů                       

Přejeme hodně úspěchů v obvodním kole, které se uskuteční v lednu 2016.