Olympiáda z dějepisu

18. listopadu 2015 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z dějepisu, letos na téma - „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků z 8. a  9. ročníků a do obvodního kola postupují první dva úspěšní řešitelé, z třetího místa jen v roli případného náhradníka.

  1. Plos Petr, 9. A, 67 bodů                              

  2. Ferenczy Marek, 9. A, 66 bodů

     Náhradník: 

     3. Krajčovičová Eliška, 8. B, 64 bodů                              

         Matonohová Marie, 8. A, 64 bodů                       

Přejeme hodně úspěchů v obvodním kole, které se uskuteční v lednu 2016.

 

Olympiáda z dějepisu

Téma letošního ročníku olympiády: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století
Školní kolo se uskutečnilo v souladu s požadovanými pravidly a zúčastnilo se ho 35 žáků osmých a devátých ročníků.
Do obvodního kola postupují první dva úspěšní řešitelé, třetí pak v roli náhradníka.
Výsledková listina postupujících:

1. Engler Filip 8. B 51 bodů
2. Najmonová Anna 8. A 42 bodů
3. Lovíšková Klára 8. B 41 bodů

Všem postupujícím přejeme další úspěchy v obvodním kole.

Olympiáda z dějepisu

Jako každý rok se uskutečnilo školní kolo Olympiády z dějepisu pro žáky 8. a 9. tříd, letos na téma:

„To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“.

Do obvodního kola postupují:

  1. Najmonová Anna, 9. A                 
  2. Engler Filip, 9. B                 
  3. Žáková Antonie, 9. B (náhradnice)