Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 27. 1. 2016 se konalo školní kolo Konverzační soutěže v AJ.
Úspěšní v  kategorii žáků 6. a 7. tříd:

  1. místo - Magdalena Krumplová, 6. B
  2. místo - Aneta Frýderová, 7. B
  3. místo - Michael Gvazava, 6. A

Úspěšní v  kategorii žáků 8. a 9. tříd:

  1. místo - Tomáš Tolimat, 9. A
  2. místo - Petr Vlček, 9. A
  3. místo - Jan Černý, 9. A

Chválíme všechny, kteří se soutěže zúčastnili, za snahu a velmi vyrovnané výkony.                                                  

Mgr. Jiřina Merhulíková