Ohlédnutí za 1. pololetím 2. B

Tak například jsme se učili hrát lacros, seznamovali se s počítači za pomoci spolužáků z páté třídy, během adventu jsme navštívili Příbram, abychom se dozvěděli více o hornických vánočních tradicích, a užili si vánoční besídku v třídním kolektivu.