Návštěva MŠ v Čimicích 2014

V rámci primární prevence žáci 9. B navštívili MŠ v Čimicích.