Návštěva anglických editorek nakladatelství Oxford University Press 2011

Velmi milá a podnětná spolupráce naší školy s OUP pokračuje - v pondělí 5. 12. 2011 navštívily naši školu tři editorky nakladatelství Oxford University Press, které v týmu Toma Hutchinsona připravují nové vydání oblíbené učebnice Project.

Stejně jako při podobných setkáních v minulých letech se zúčastnily výuky angličtiny v 5. A a následné besedy se žáky, kdy děti samy předvedly, jak s materiály pracují, jak a které jim vyhovují, a mohly vyjádřit své názory a přání k podobě budoucí učebnice.

Vážíme si toho, že autory a editory zajímají i pedagogické zkušenosti našich vyučujících, že je respektují a jsou ochotni se jimi nechat inspirovat.

Velkou radost určitě přinese chvíle, kdy při otevření nové učebnice nalezneme reálnou odezvu na náměty, postřehy, připomínky našich žáčků i vyučujících.

Touto přímou spoluprací s reálným prostředím výuky cizího jazyka dosahuje OUP toho, že vznikají velmi kvalitní moderní výukové materiály, které se líbí, mají úspěch a důvěřují jim vyučující, žáci i rodiče.

Mgr. Jiřina Merhulíková