Národní zemědělské muzeum 2. A a 6. B

Od věku sloužím člověku

Žáci z druhé a šesté třídy společně navštívili výstavu, jak zodpovědně nakládat s použitými obaly. Kromě komentované prohlídky zabývající se historií a vývojem obalů pracovali společně ve skupinách a získané informace zaznamenávali do pracovních listů. Smyslem projektu nebylo pouze upozornit na nutnou recyklaci obalů, ale také navázání nových přátelství. Na společném projektu budeme pracovat i nadále - chystáme se zmapovat situaci ve škole a v okolí školy.

Tomáš Piskoř