Nad krajinou slz a radiace

V rámci hodin dějepisu žáci osmých a devátých tříd navštívili výstavu věnovanou uranovým dolům v Československu v 50. letech. Na informačních panelech a ve vitrínách se seznámili s historií těžby uranu a s pracovními i životními podmínkami politických vězňů. Získané informace žáci třídili a doplňovali do pracovních listů, připravených vyučujícími dějepisu.

M. Blažková, I. Suková