Mluvní cvičení v hodinách českého jazyka

Kdybych mohl změnit jednu věc na světě, bylo by to...

V projektu tříd 7. A, 7. B a 9. C jsme pracovali s mluveným projevem. Žáci si navzájem namluvili nahrávku a při vzájemném přehrávání (práce ve dvojicích - jeden se snažil přesně zreprodukovat text druhého, který poslouchá ve sluchátkách) jsme se snažili pracovat na formě mluveného projevu. Společně jsme odstraňovali „vycpávková“ slova, zbytečné pauzy atd.

Zvukové nahrávky jednotlivých tříd si můžete poslechnout: 7. A, 7. B a 9. C.