Kurz první pomoci, Oldřichov v Hájích 8. B 2015

Na schodech leží děvče v bezvědomí a teče jí krev z ucha. Vedle sedí její kamarádka, kousek nad zápěstím jí kouká z ruky kost, tiše pláče. Situace ale není tak beznadějná, blíží se tým zachránců…

Žáci 8. B se zúčastnili již tradičního kurzu první pomoci, kde se hravou formou dozvěděli, jak se zachovat v případě ohrožení života. Kurz škola organizuje společně s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 1. První den bylo na programu bezvědomí, resuscitace a především praktický nácvik na figurínách, další den správné ošetření masivního krvácení a po výletě praktické zásahy. Ty žáky bavily asi nejvíce. Například zachránci přišli do koupelny, kde stála dívka s tepenným krvácením na bérci. Z tržné rány jí vystřikovala krev, byla bledá, po chvíli omdlela. Úkolem bylo správně poskytnout první pomoc – to znamená přiložit na ránu tlakový obvaz, přivolat záchrannou službu a do příjezdu se o zraněnou postarat. Žáci se také naučili správný postup ošetření zlomeniny, odřeniny, popáleniny, otravy, otřesu mozku nebo poranění páteře. Výuka neprobíhala pouze v budově, ale i v terénu. Tam si žáci prakticky vyzkoušeli transport raněného. Na závěr kurzu absolvovali písemný test a praktickou zkoušku, kdy si v situaci ohrožení života museli poradit sami. Naštěstí se to všem podařilo. Kurz byl žáky ohodnocen pozitivně, v tradici budeme i nadále pokračovat.