Kroužek Toulky Prahou nabízí dvě exkurze

Kroužek Toulky Prahou nabízí i pro nečleny kroužku tyto akce:

Ve středu 7. 3. 2018 navštívíme Muzeum Alfonse Muchy za velice příznivou cenu 30,- Kč.

Ve středu 11. 4. 2018 máme rezervovaný termín v Muzeu Apple - vstup pro náš kroužek zdarma.

Na tyto akce je možno se přihlásit jednorázově.

Sraz v 15.00 ve vestibulu školy a příchod v 17.30.

Bližší informace u paní vychovatelky Šárky Polochové na polochova.sarka@zsdrtinova.cz.