Křest publikace „Praha 5 očima dětí“ 2016

Pěvecký sbor Drtinka vystoupil na křtu publikace „Praha 5 očima dětí“, na které se podílelo svými výtvarnými pracemi i několik žáků 1. stupně naší školy.

Na akci škola získala certifikát od UNICEF, který byl partnerem při vydání publikace.