Krajské kolo olympiády v německém jazyce

7. 3. 2017 proběhlo krajské kolo olympiády v německém jazyce. 

Dimitry Shchevaev, žák 9. C, obsadil krásné 2. místo!