Klub nadaných dětí 2022/2023

Nově organizovaný klub nadaných dětí je místem, které si klade za cíl motivovat žáky ke zvědavosti, inspirovat je a představit různé aktivity z oblasti lidského konání. Svou pestrou činností rozvíjet jejich myšlení a podpořit je tak k další samostatné práci v oboru přírodních i společenských věd. Hlavní náplní schůzek jsou logické a deskové hry, badatelsky orientované programy, exkurze, přednášky a besedy, tvůrčí dílny, experimentování apod.

Program klubu je organizován nejen lektory, ale také nadšenými rodiči, kteří jsou schopni dětem hravou formou předat zajímavé informace ze svého oboru. Zájemci, kteří by se chtěli podílet na tvorbě programu pro nadané děti, mohou kontaktovat zástupce ředitele: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Klub probíhá pravidelně každé liché úterý v čase 15:00 – 17:00 hodin. Cena je 1000 Kč za pololetí. Zahájení klubu 27. 9. 2022.