Klub mladých diváků - první představení

První divadelní představení
Kdy: v pondělí dne 5. 11. 2018 od 15:00 hodin
Délka představení: 2:30 hod.
Kde: Divadlo Rokoko, V Jámě 1, 110 00 Praha 1
Sraz: ve vestibulu školy ve 14:10, odchod o 5 min později
Návrat: cca v 18:00 NC Nový Smíchov, vpravo od hlavního vstupu
Prosím o osobní převzetí dítěte či o potvrzení, že člen/ka může odejít samostatně (případně s jinou osobou, než je zákonný zástupce).

ČAPEK - Věra Mašková, Pavel Khek
Inscenace sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele a velkého člověka, který musí na sklonku života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti národa, který tolik miloval a pro nějž tolik udělal.
Hra o zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Hra, která upozorňuje na paralely se současným děním, inscenovaná s vírou, že konec bude jiný.

Hrají: Jiří Hána, Máša Málková, Milan Kačmarčík, Viktor Dvořák, Petra Tenorová, Aleš Bílík, Michael Vykus, Petr Klimeš, Jan Řezníček, Jitka Smutná, Stanislava Jachnická, Hana Doulová, Jan Vlasák

Režie: Pavel Khek

Příjemný kulturní zážitek přeje Klub mladých diváků