Klub mladých diváků - hra Čapek

Hra Čapek, na které jsme byli 5. 11. 2018, navázala na náš školní „osmičkový“ projekt. Prožili jsme s Čapkem poslední roky jeho života a zažili s ním i ostatními postavami - jako byli jeho bratr (malíř), K. Poláček, J. Voskovec a J. Werich, V. Vančura, herečka O. Scheinpflugová a další, jak nebezpečný, zákeřný a „nakažlivý“ byl fašismus.

Za členy Klubu mladých diváků

Lukáš Votýpka, 6. B