Klub mladých diváků - 3. představení

Třetí divadelní představení

Kdy: v sobota dne 18. 1. 2020 od 19:00 hodin
Délka představení: 2:30 hod.
Kde: DIVADLO ABC, Vodičkova 28 , Praha 110 00
Odchod: v 18:25, pasáž Nový Smíchov, parf. Douglas
Návrat: cca 22:00 na místo srazu – Prosím o osobní převzetí dítěte.

EVŽEN ONĚGIN / A. S. Puškin, E. F. Burian

Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle

Jevištní adaptace stěžejního díla ruského romantismu. Slavný milostný příběh nenaplněné lásky petrohradského šviháka a venkovské dívky je básnickou sondou do lidské duše a zabývá se hledáním smyslu a životního cíle. Z ruchu Petrohradu uniká Oněgin před intrikami a společenskou přetvářkou na venkov, kde chce najít novou životní inspirací. Jako většina městských lidí je však nemile překvapen. Stěží na vesnici nachází jediného přítele, mladého básníka, a díky němu jedinou společnost, která se nabízí v domě Lariných. Oněgin však i sem vnese lehkomyslné manýry zlaté mládeže, proti nimž je venkovská společnost pramálo imunní, a vše se tak vyhrotí v katastrofu...
Hrají: Jiří Hána, Petra Tenorová, Aleš Bílík, Henrieta Hornáčková, Hana Doulová, Vilém Udatný, Jaroslav Vlach, Milan Kačmarčík, Jitka Smutná, Jiří Schwarz, Lucie Domesová, Stanislava Jachnická, Hanuš Bor, Michael Vykus, Diana Šoltýsová
Režie: Pavel Khek
Délka představení: 2:30 hod.