Klub mladých diváků 2019/2020

Žáci 7. - 9. ročníku mohou i v letošním školním roce v rámci Klubu mladého diváka navštívit čtyři divadelní představení za 450,- Kč. Představení bývají v odpoledních i večerních hodinách, informace žáci obdrží min. 3 týdny předem. V případě, že se člen nemůže zúčastnit, může ho nahradit sourozenec, rodič apod. Přihlášky jsou k vyzvednutí u Mgr. Dubcové, odevzdání je možné do 25. 9. 2019.