Jednání Pražského parlamentu dětí a mládeže 2015

14.10. 2015 jsem navštívila volební setkání Pražského parlamentu dětí a mládeže. Volilo se do různých funkcí (např. zapisovatel, předseda, 1. a 2. místopředseda a delegáti na velké listopadové zasedání NPDM). Kandidovala jsem a byla zvolena jako 1. místopředsedkyně.

15.10. 2015 jsem se zúčastnila závěrečné konference k projektu „Kecejme do toho“. Na této konečné akci, kterou i samotný projekt po pěti letech skončil, jsme diskutovali s hosty o výstupech, které vzešly z jednotlivých diskusí, které se pořádaly po celé ČR. Tématem byla např. hrozba 3. světové války (Rusko/Ukrajina, IS), participace mladých na dění ve společnosti, vliv a nestrannost médií, šikana a kyberšikana, extremismus a xenofobie, postavení žen ve společnosti. 

Zprávu podala: Tereza Mahdalová, 9. A