Jazykově-poznávací zájezd Anglie - Londýn 2010

11. – 17. 4. 2010

Už mnoho týdnů jsme se s paní učitelkami připravovali na jazykově–poznávací zájezd do Anglie. Naším cílem bylo poznat Londýn, program byl upraven tak, aby přinesl nové zážitky i těm z nás, kteří jsme na podobném zájezdu byli před rokem.

Cestovali jsme autobusem (cesta do Anglie – trajektem, zpět – Eurotunelem). Byli jsme ubytováni v hostitelských rodinách“ na předměstí Londýna. Tak jsme se měli možnost seznámit s každodenním životem anglických rodin, životním stylem, zvyky i odlišnostmi.

Součástí pobytu byla také výuka. Navštěvovali jsme místní jazykovou školu. Měli jsme radost, že nás anglické paní učitelky chválily - rozuměli jsme jim dost dobře, výuka byla zábavná, hráli jsme jazykové hry a procvičovali slovíčka.

Každé odpoledne jsme se na výletech seznamovali s historií i současností Anglie, pamětihodnostmi Londýna a okolí, s přírodou, poznali jsme mnoho krásných míst. V různých situacích jsme si také mohli ověřit, jak dokážeme porozumět angličtině a zdokonalit se v ní. Potvrdili jsme si, že naše snažení ve škole má smysl!!!

Zájezd pro nás nebyl jen příjemným výletem, ale také jsme načerpali nové zkušenosti a nové zážitky podpořily náš zájem o další studium anglického jazyka.

Navštivte s námi některá z míst na fotografiích…

Žáci 5.A a 5.B