Jarní příměstský tábor

Ve dnech 13. - 17. března 2017 (vždy od 9.00 do 16.00) proběhl na naší škole jarní příměstský tábor, který byl pro děti zdarma.

V průběhu týdne jsme navštívili tato zajímavá místa:

  • Výstavu Magické vikýře v Malostranské besedě
  • Výstavu Archa Noemova a Petro výstavu v nové budově Národního muzea
  • Výstavní síň firmy PRECIOSA na Ovocném trhu
  • Výstavu Mozek v akci v budově ČSAV na Národní třídě
  • Muzeum Bedřicha Smetany

Naplánovali jsme si také celodenní výlet do ZOO, Prokopského údolí či návštěvu největšího hračkářství u nás.

Využili jsme krásného počasí zaslouženým pobytem na pražských hřištích - Kampa, Střelecký ostrov, Žofín nebo procházkou po méně známých místech v našem hlavním městě...

Pro příští školní rok připravujeme opět jak jarní, tak i podzimní příměstský tábor.

Akce je součástí projektu Služby péče o děti 1. stupně ZŠ na Praze 5 (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000141), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

OPZ

Šárka Polochová