Jarní představení v DSS Neklanka

V Domě sociálních služeb Neklanka jsme předali jarní náladu zhotovenými přáníčky a výrobky žáky 3. - 5. tříd. Zahráli jsme a zazpívali jarní písničky. Dokonce zazněly i písničky na přání dědečků a babiček. Odnášíme si dobrý pocit ze vzájemného setkání a spolupráce. Naše práce má smysl.

Děkujeme Mgr. Haně Trejbalové za režii, nácvik a doprovod.

Mgr. Ivana Tulingerová