Jarní dílny v DSS Neklanka

Společně s babičkami a dětmi ze sedmé třídy jsme vyráběli velikonoční výzdobu. Jak jinak než při společné práci se něco dozvědět ze života seniorů. Bylo to velké obohacení pro obě strany - děti a babičky.

Mgr. Ivana Tulingerová