Jak válčili husité 2015

První týden v září naši školu navštívila skupina historického šermu Renegáti. Vtipnou formou žákům 4. - 7. ročníků přiblížili dobu husitských válek. Děti se seznámily s bojovou taktikou husitů i křižáků a prohlédly si dobové zbraně i kostýmy.