Hodnoty v hodinách španělského jazyka

V předvánočních hodinách španělštiny (v 7. ročníku) jsme se v rámci projektu Comenius věnovali tématu hodnot.

Nejdříve jsme si prohlédli webové stránky partnerské školy ve Španělsku a získali základní informace o typu školy, vzdělávání, projektech a aktivitách. Soustředili jsme se na projekt Comenius a porovnali hodnoty, které zdůrazňuje naše škola s hodnotami, které si do projektu vybrali Španělé. Zjistili jsme, že obě školy považují za důležité: ohleduplnost, čestnost a zodpovědnost.

Dále žáci vytvořili seznam různých životních hodnot. Vyhledali pojmy ve španělštině a každý si vybral 5 hodnot, které považuje za důležité. V následujícím hlasování nejvíce bodů získaly tyto hodnoty: rodina, zdraví, přátelství, láska, mír, důvěra, odvaha, pravda, štěstí.

Nakonec se žáci rozdělili do dvou skupin a vytvořili Vánoční strom hodnot.

Mgr. Romana Špetová