Filmový den 2015

Filmový den proběhl ve čtvrtek 30. 4. 2015 jako celoškolní projektový den.

První část dne tvořily besedy s osobnostmi z oblasti filmu, jako je Petr Nárožný, Lucie Juřičková, Jan Chramosta a další. Následně se promítaly filmy dle výběru jednotlivých tříd.

Součástí bylo také promítání krátkých filmů našich žáků. Diváci - žáci pak o těchto filmech hlasovali a tvůrci byli na konci filmového dne oceněni.

Děkujeme všem, kdo se na náročné akci podíleli.