Filmový čtvrtek

Ve čtvrtek 20.10.2022 jsme zahájili filmové čtvrtky, tentokrát pro děti 1. stupně v sále nové budovy. Promítali jsme ukázky němých filmů ze začátku kinematografie. Děti viděly první záznam bratrů Lumiérů, poté se smály Lauerově a Hardyho dortové bitvě, obdivovaly Meliesovy triky a s Chaplinem prožily, co to znamená být v kleci se lvem.
Dále jsme promítali současné loutkové a animované filmy - Pana Kartóna, Pouštět draka, Koyaa, Nezbedné auto. Při závěrečné společné diskuzi jsme sledovali způsob animace, barvy, zvuk. V družině si děti nakonec vyzkoušely jednoduchou animační technikou rozhýbat namalovanou postavičku.