EDUBUS

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 navštívili žáci 5. ročníku pojízdnou polytechnickou laboratoř EDUbus, autobus plný laboratorního a měřícího zařízení, který všechny zaujal hned při příchodu. Tento program byl svým tématem zaměřený na suchý led. Každý vyučující byl přivítán drinkem se suchým ledem, který všechny upoutal svým kouřovým efektem. Poté žáci zhlédli názornou prezentaci na suchý led, která byla doprovázená aktivizačními otázkami lektorů. Žáci byli rovněž rozděleni do skupin, ve kterých plnili zadané úkoly z přiloženého pracovního listu. Každou otázku si nejprve prakticky ověřili a své pozorování zapsali. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se suchý led chová v nejrůznějším prostředí, jaké má účinky a jak se chová v uzavřeném prostředí. V této hodině nechyběla kouzla s bublinou a suchým ledem, výbuchy zátek z uzavřených nádob, pískání suchého ledu pod mincemi nebo měření koncentrace CO2 v prostoru autobusu a v uzavřené nádobě pomocí tabletu a měřícího přístroje. Žáci si nakonec z hodiny odnesli vyplněný pracovní list, balonek s kouskem suchého ledu, mnoho nových poznatků a hlavně příjemný pocit z hezké hodiny SUCHO-LEDO-KOUZEL.
Mgr. Marek Hadáček