Dušičky 2007

Děkujeme Janu Grohovi za zapůjčení jeho fotografií.
webmaster FZS Drtinova