Dubnová videokonference s partnerskou školou

Tématem našeho dalšího online setkání, které se konalo 19. 4. 2023 byly koníčky.

Každý z nás představil svou zálibu formou pantomimy, malování nebo ji popsal slovy (samozřejmě německy). Ostatní museli hádat a někdy to bylo opravdu těžké.

Pak jsme pracovali v česko-německých virtuálních skupinách. Každá se musela domluvit, jaký koníček mají všichni ve skupině společný a musela k němu vymyslet tři věty. Ale pozor! Pouze dvě věty byly pravdivé. Ostatní skupiny pak hádaly, co není pravda. Při práci jsme se zasmáli. Deutsch macht (manchmal) Spaß.

Nezapomeňte! Naše další setkání bude 3. 5. 2023 v 18:00.