Dramatická výchova v Drtince

Princip dramatické výchovy je v tom, že dítě je aktivním spolutvůrcem, partnerem. Vnímaná, prožívaná činnost se stává zážitkem. Metody dramatické výchovy /dle pedagoga DAMU Jaroslava Provazníka/ jsme zapojili do výchovy literární - prožili jsme si spolu s dětmi ze tříd 1. stupně pohádku „O Smolíčkovi“. Pohádka je to napínavá a díky dětem, které výborně spolupracovaly, hrály. Například jsme se dozvěděli, co dělaly jezinky před tím, než začaly pracovat v lese, jaký měl Smolíček dům, jak trávil čas doma při čekání na jelena a nakonec bylo zajímavé zjištění při výměně v roli, co by vše děti jako jezinky přály Smolíčkovi a co by se stalo, kdyby se role obrátila.
Iva Tulingerová