Doučování žáků

Ve školním roce 2022/2023 probíhá doučování žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku koronakrize a války na Ukrajině. Pro zařazení žáků do programu doučování je určující, zda naplňují jedno nebo více kritérií:

  • nedostávalo se jim dostatečné podpory rodiny
  • měli špatné materiální zázemí pro účast ve výuce
  • mají speciální vzdělávací potřeby, které v průběhu distančního vzdělávání nemohli naplňovat
  • mají odlišný mateřský jazyk

Od ledna 2022 je program financován z prostředků Evropské unie