Dopravní výchova

Na dopravním hřišti při Muzeu Policie ČR si to děti skutečně užily. Snažily se osvojit si základní pravidla silničního provozu, a to i prakticky. K vyzkoušení byla jízda na kolech a koloběžkách pod odborným dohledem zkušeného pana policisty.