Dopravní hřiště 1. A

Koncem dubna jsme navštívili dopravní hřiště Muzea Policie ČR. Pod odborným vedením jsme si vyzkoušeli jízdu na kolech a koloběžkách v „silničním provozu“. Šlo nám to skvěle!