Dopisování v němčině

Naše první dopisy v němčině jsou již na cestě ke kamarádům z partnerské školy v Chemnitzu. Do dopisování je zapojeno 18 žáků 7. a 8. tříd.

Žáci vyzdobili obálky přáním do nového roku, obrázky se symboly štěstí a společných zájmů nebo vlajkami. Do ozdobených obálek někteří přidali také drobnosti pro radost. Už se moc těšíme na odpovědi.
V únoru si naši kamarádi z Německa budou moci vyzkoušet své znalosti o Praze v on-line kvízu, který pro ně nyní připravujeme.