Divadelní představení Staré pověsti české

V pátek 13. 9. 2019 navštívili naši školu členové pardubické umělecké agentury Pernštejni, a to s programem Staré pověsti české. Žáci 3. až 6. ročníku se zábavnou formou seznámili s nejstaršími dějinami českých zemí - potkali se s praotcem Čechem, Libuší a jejími sestrami, seznámili se s Přemyslem Oráčem, Bivojem, Horymírem, Neklanem a dalšími postavami českých pověstí.