Divadelní představení O Horymírovi a Šemíkovi

V říjnu celá družina zhlédla divadelní představení v DDM. Děti se dozvěděly, jak se žilo za vlády Přemysla a Libuše, jak statečný Bivoj přemohl divokého kance a proč Šemík s Horymírem přeskočil hradby Vyšehradu.

Představení mělo velký úspěch.