Dětský klub

V červnu 2016 byla na webových stránkách školy zveřejněna informace o zahájení činnosti dětského klubu ve školním roce 2016/2017.

Tento klub je součástí projektu Služby péče o děti 1. stupně ZŠ na Praze 5 (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000141), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Do projektu se přihlásily kromě naší školy dále FZŠ Barrandov II V Remízku a ZŠ Waldorfská v Jinonicích. Tento dvouletý projekt zahrnuje činnost ranního a odpoledního dětského klubu a dále realizaci příměstských táborů v období podzimních a jarních prázdnin (FZŠ Drtinova, ZŠ Waldorfská) a v odbobí letních prázdnin (FZŠ Barrandov II V Remízku).

Projekt je zaměřen výhradně na časově vytížené rodiče, kteří vychovávají děti navštěvující 1. stupeň ZŠ. Specifickou kategorií jsou rodiče samoživitelé.

Do dětského klubu se přihlásilo na naší škole celkem 30 dětí (ranní klub navštěvuje průměrně 6 dětí) a na podzimní příměstský tábor to bylo 11 dětí.

Pro rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí do dětského klubu ve 2. pololetí včetně jarního příměstského tábora, budou zveřejněny informace na webových stránkách školy v dostatečném předstihu.

OPZ