Dětský klub 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 je opět otevřen dětský klub.

Tento klub je součástí projektu Služby péče o děti 1. stupně ZŠ na Praze 5 (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000141), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je zaměřen výhradně na časově vytížené rodiče, kteří vychovávají děti navštěvující 1. stupeň ZŠ.

Specifickou kategorií jsou rodiče samoživitelé.

V případě zájmu převyšujícího kapacitu klubu budou upřednostňovány ty rodiny, jejichž děti či sourozenci ve školním roce 2016/2017 dětský klub nenavštěvovaly.  

Provoz dětského klubu bude v tomto rozsahu:

  • ranní klub 6.45 - 7.45
  • odpolední klub 12.30 - 15.30

Dětský klub je zdarma.

Součástí projektu jsou také podzimní a jarní příměstský tábor.

Bližší informace podá Šárka Polochová (polochova.sarka@zsdrtinova.cz)