Den s integrovaným záchranným systémem 2010

V pátek 10. 9. 2010 úspěšně proběhl projektový den s integrovaným záchranným systémem, který učitelé připravovali již od jara 2009. Na tuto akci se podařilo získat neinvestiční příspěvek od bezpečnostního výboru Úřadu Městské části Praha 5 ve výši 49 000,-Kč.

Žáci školy se seznámili s činností Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Českého červeného kříže v rámci Integrovaného záchranného systému ČR, kteří měli svá stanoviště umístěna v parku Sacre Coeur. Na tato stanoviště žáci odcházeli ze školy s evakuačním zavazadlem po vyhlášení cvičné evakuace školy. Hlavním obsahem projektu byly za 1. zásady poskytování první pomoci a za 2. ochrana obyvatelstva v mimořádných situacích. Součástí dne bylo i vyhodnocení výtvarné soutěže zaměřené na zobrazení mimořádných událostí.

Jednotlivé třídy na 2. stupni si připravily na školním pozemku vlastní projekty s bezpečnostní tématikou a s těmi pak seznamovaly ostatní žáky 1. a 2. stupně školy.

6. třídy se zaměřily na témata Vichřice a Požáry, která demonstrovaly na informačních panelech a soutěžních otázkách pro žáky.

Třída 7.B měla připravenu interaktivní zábavnou hru na téma Povodně, při které si žáci procvičovali na 6 stanovištích evakuaci – rychlé improvizované zabalení evakuačního zavazadla, stavění protipovodňových hrází, plnění pytlů pískem, záchranné akce - transport zraněných kamarádů, opravu po povodních.

Třída 8.A zpracovala téma „Zemětřesení“. V teoretické části se děti ve skupinách zabývaly vznikem zemětřesení, způsoby měření a zaznamenávání, zmapovaly největší zemětřesení v historii, včetně zemětřesení v České republice. Získané informace byly umístěny na panelech, které budou dále sloužit při výuce zeměpisu a přírodopisu. Pokyny, jak se chovat při zemětřesení děti prezentovaly na videu. Následky zemětřesení znázornili „poranění figuranti“. Projektového dne se účastnil i pravý záchranářský pes.

8.B si vybrala téma Sopky na základě nedávného výbuchu sopky na Islandu. Stánek obsahoval výstavu knih zaměřených na sopky, přednášku o sopečné činnosti s následným kvízem o ceny a především ukázku sopečného výbuchu, která zaujala všechny diváky.

Třída 9.A zpracovávala téma Výbuch. Do přípravné fáze se zapojili téměř všichni žáci této třídy. Společně vyhledávali, třídili a zpracovávali materiály z tisku, internetu atd.

9.B se soustředila na téma terorismus a zpracovala ho v několika skupinách – 11. září 2001, další teroristické útoky ve světě, Al Kaida, nejznámější teroristé a jejich rodiny, zásady bezpečné letecké přepravy.

Celkově byl projektový den hodnocen jak žáky, tak i učiteli velice pozitivně.