Den dětí ve školní družině

MDD jsme ve školní družině společně oslavili soutěžním odpolednem. Děti si vystřídaly několik stanovišť, na kterých plnily různé sportovní disciplíny a vědomostní úkoly. Za jejich splnění obdržely body, za které je na konci čekala sladká odměna.